ผู้บริหาร

ดร.สุบัน พรเวียง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การศึกษานอกระบบ
ระเบียบและคู่มือการวัดและประเมิน
เอกสารประกอบหลักสูตร
หลักสุตรการศึกษานอกระบบ
แนวทางการเทียบโอน
กำหนดการสอน
เกณฑ์และวิธีคิดหน่วยกิต
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนตัวอย่าง กศน
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมจัดทำหลักสูตรนอกระบบ
รายชื่อนักเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
หลักสูตรปรับปรุงครั้งที่ 2
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/11/2011
ปรับปรุง 23/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 391194
Page Views 462076
ภาพกิจกรรม
เข้าอบรมโครงการครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์โรงเรียน
ผู้เข้ารับการอบรม
1.นางแสงเทียน แก้วนคร
2.นายปิยวัฒน์ คุณหงส์
3.นางจีราภรณ์ มีขันหมาก
ได้นำเสนอผลงานดีเด่นของการดำเนินงานในโรงเรียน แรกเปลียนเรียนรู้กับโรงเรียบนต้นแบบสหกรณ์ และเป็นโรงงเรียนต้นแบบการเรียนรู้สหกรณ์ทีมีความดีเด่นเป็นเลิศ นำ Best Practice for Cooperative Learning
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2556,12:40   อ่าน 806 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา)  
333  หมู่ที่ 1 ต.หนองแม่แตง  อ.ไทรงาม  จ.กำแพงเพชร  62150
 โทร.055-859089