ผู้บริหาร

ดร.สุบัน พรเวียง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การศึกษานอกระบบ
ระเบียบและคู่มือการวัดและประเมิน
เอกสารประกอบหลักสูตร
หลักสุตรการศึกษานอกระบบ
แนวทางการเทียบโอน
กำหนดการสอน
เกณฑ์และวิธีคิดหน่วยกิต
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนตัวอย่าง กศน
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมจัดทำหลักสูตรนอกระบบ
รายชื่อนักเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
หลักสูตรปรับปรุงครั้งที่ 2
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/11/2011
ปรับปรุง 23/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 393038
Page Views 464396
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 331.88 KB
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา)  
333  หมู่ที่ 1 ต.หนองแม่แตง  อ.ไทรงาม  จ.กำแพงเพชร  62150
 โทร.055-859089
>>